Suomalainen mentaliteetti

KimmoPälikkö     ©  художник Kimmo Pälikkö: Jäitä Заготовка льда к лету

Mentaliteetti rakentuu psyykkisistä, älyllisistä, emotionaalisista ja kulttuurillisista erityisyyksistä, joita tietyssä etnisessä ryhmässä tai kansallisuudessa on.Mentaliteettiin vaikuttaa yhteiskunnan yhteinen historiallinen, kulttuurillinen, sosiaalinen ja taloudellinen kehitys. Mentaliteetin piirteet tulevat selkeästi esiin sen omaavien ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja ne huomataan erityisesti silloin, jos ihminen joutuu toiseen kulttuuriympäristöön.

Neljä suomalaisen identiteetin ”pilaria”

Zacharias Topelius, 1800-luvun suomalainen kirjailija, määritteli neljä ”pilaria”, joihin pohjautuu suomalaisen kansan identiteetti: harkitsevaisuus, itsepäisyys, sulkeutuneisuus ja rauhallisuus. Suomalaisille on yleensä ominaista:

Hitaus. Suomalaiset ovat tyypillisesti hitaita. Heidän koko elämänsä sujuu verkalleen ja suunnitellulla tavalla.

Täsmällisyys. Järjestys, säännöt ja aikataulu eivät ole suomalaisille vain sanoja. Tämä kansa osaa arvostaa omaa ja muiden aikaa. Suomessa on tapana elää kellon mukaan. Myöhästymiset eivät osoita hyvää käytöstä.

Vähäpuheisuus. Suomalaiset eivät tykkää puhua jonninjoutavia. He ovat hyvin pidättyväisiä ja vähäpuheisia.

Vastuuntunto ja harkitsevaisuus. Suomalaiset eivät myöskään lausu tyhjiä sanoja. He ovat hyvin vastuullisia ja luotettavia ihmisiä. Ennen kuin he lupaavat mitään, he harkitsevat ja punnitsevat asioita huolellisesti kymmenen kertaa (ellei jopa enemmänkin!).

Henkilökohtainen vapaus. Suomalaiset pitävät henkilökohtaista vapautta pyhänä. Tästä syystä jutellessakin he pitävät tietyn etäisyyden keskustelukumppaniinsa. Suomessa ei ole tapana ”tunkea nenäänsä muiden asioihin”.

Tahdonvoima. Suomalaisten rautainen tahto, kestävyys ja itsepäisyys ilmenevät myös heidän teoissaan. Jos he asettavat itselleen tavoitteen, niin he tekevät kaiken sen saavuttamiseksi. Suomalaiset eivät koskaan jätä asioita kesken, vaikka sen saavuttaminen olisikin vaikeaa.

Kova työnteko ja kyky rentoutua. Suomalaisilla on veressä työnteko. He ymmärtävät täysin, että menestyksen voi saavuttaa vain kovalla työnteolla. Laiskuutta suomalaisessa kulttuurissa pidetään syntinä. Heitä ei kuitenkaan voida pitää työnarkomaaneina. Tämä kansa osaa levätä ja löytää työlle ja vapaa-ajalle terveellisen tasapainon. Työaikaansa suomalaiset eivät hukkaa turhiin keskusteluihin, mutta eivät myöskään raada niska limassa. Jokaiseen asiaan käytetään niin paljon aikaa kuin on välttämätöntä, muttei minuuttiakaan ylimääräistä.

Suomalaiset – aina lähtövalmiina. Suomalaiset ovat yleensä aina lähtövalmiina. He rakastavat urheilua ja ymmärtävät sen hyödyt, harrastavat sitä innokkaasti kaikkina vuodenaikoina. Monet suomalaiset rakastavat myös matkustelua ja uuden kokemista.

Suomalaisten säästeliäisyys. Vielä yksi suomalaisen kansallisuuden selvästi erottuva erityispiirre on äärimmäinen säästeliäisyys. Monet venäläiset pitävät heitä piheinä, vaikka se olisikin ennen kaikkea säästäväisyyttä ja tietynlaista taloudellisuutta. Suomalaisille on ominaista ajatella huomista ja suunnitella elämäänsä. Eikä se ole yhtään huonompi tapa kuin rahojen tuhlaaminenkaan ympäriinsä.

Tämän lisäksi: ● Suomalaiset eroavat vakaudellaan, oikeellisuudellaan ja suoruudellaan muista. He ovat hyvin tahdikkaita, kohteliaita ja ystävällisiä. ● Suomalaisille ovat hyvin oikeudenmukaisia ja tasearvoisia. ● Suomalaiset arvostavat erittäin paljon myös itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. ● Suomessa säilytetään ja siirretään rakkaudella sukupolvelta toiselle kansanperinteitä ja -tapoja. Identiteetti, uskollisuus kansallisia kulttuuriarvoja kohtaan sekä menneisyyden kunnioitus ovat suomalaisen luonteen ja elämäntavan olennaisia piirteitä. ● Suomessa arvostetaan kaikkea luonnollista ja yksinkertaista. Tämä näkyy selvästi suomalaisessa arkkitehtuurissa ja suunnittelussa. ● Rakkaus eläimiin on Suomessa hyvin yleistä. Monilla on kotieläimiä (erityisesti koiria) ja niitä pidetään perheenjäseninä. Suomalaisten lempipuheenaiheita ovat sää ja lemmikit. ● Hengellisen tasapainon suomalainen voi saavuttaa puhtaassa, koskemattomassa luonnossa. ● Hiihtäminen, saunominen