Yhdistys

Etelä-Karjalan kulttuuriyhdistys ”Lyyra” on perustettu Imatralla vuonna 2009.

Yhdistyksen toiminnan päämääränä on venäjänkielisten maahanmuuttajien aktiivinen integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sekä äidinkielen, kulttuurin ja tapojen vaaliminen venäjänkielisessä väestössä.

Edistämme kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta. Annamme mahdollisuuden muiden kansalaisuuksien edustajille tutustua venäläiseen kulttuuriin ja keskustella yhteisellä kielellä. Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan kannustavassa hengessä.

_7220367Kaksikielinen aikakauslehti ”Mosaiikki Etelä-Karjala” julkaistaan Imatralla vuodesta 2011, neljä kertaa vuodessa. Tämä on Jyväskylän ”Mosaiikki” ry:n ja Imatran Venäläisen kulttuuriseuran ”Lyyra” ry:n yhteishanke.
Lehdellä on kulttuurinen painopiste ja sitä jaetaan ilmaiseksi. Lehti löytyy Imatran pääkirjastosta, ortodoksiseurakunnasta, ”Kipinä”-keskuksesta ja muista paikoista.