Yhdistys

Venäläinen kulttuuriseura ”Lyyra” on perustettu vuonna 2009.
Yhdistyksen toiminnan päämääränä on venäjänkielisten maahanmuuttajien aktiivinen integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sekä venäjän kielen, kulttuurin ja tapojen vaaliminen venäjänkielisessä väestössä.

 

Edistämme kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta. Annamme mahdollisuuden muiden kansalaisuuksien edustajille tutustua venäläisten kulttuuriin ja keskustella venäjän kielellä. Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivissa hengessä.