Yhdistys

Etelä-Karjalan kulttuuriyhdistys ”Lyyra” on perustettu Imatralla vuonna 2009.

Yhdistyksen toiminnan päämääränä on venäjänkielisten maahanmuuttajien aktiivinen integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sekä äidinkielen, kulttuurin ja tapojen vaaliminen venäjänkielisessä väestössä.

Edistämme kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta. Annamme mahdollisuuden muiden kansalaisuuksien edustajille tutustua venäläiseen kulttuuriin ja keskustella yhteisellä kielellä. Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan kannustavassa hengessä.

Kaksikielinen aikakauslehti ”Mosaiikki Etelä-Karjala” julkaistiin Imatralla vuodesta 2011, neljä kertaa vuodessa. Tämä oli Jyväskylän ”Mosaiikki” ry:n ja Imatran Venäläisen kulttuuriseuran ”Lyyra” ry:n yhteishanke.
Lehdellä oli painopiste kulttuurissa ja se oli painettu ilmaisjakelulehti. Lehti löytyy Imatran pääkirjastosta, ortodoksiseurakunnasta, ”Kipinä”-keskuksesta ja muista paikoista.